εξοπλισμός

Εξοπλισμός αξιολόγησης και διάγνωσης
- Πελματογράφος (κινητική ανάλυση βάδισης)
- Πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας (balance)
- Biofeedback
- PVP System C (
κινηματική αξιολόγηση)
Πλατφόρμα ιδιοδεκτηκότητας (balance)

Εξοπλισμός αποκατάστασης
- Laser
- Hivammat
- Κρυοθεραπεία
- Shock Wave
- Όλες οι κυματομορφές ρευμάτων
- Ιοντοφόρεση
- Υπέρηχοι
- CPM άνω άκρων (ώμου, αγκώνα, καρπού)
-
CPM κάτω άκρων
- Ηλεκτροβελονισμός
- Υδροθεραπεία
- Μαγνητικά πεδία
- Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
- Κυκλοφορητής άκρων
Μηχανή CPM άνω άκρου (καρπός,αγκώνας,ώμος)


Μηχανή CPM κάτω άκρου


Συσκευή κρυοθεραπείας


Kρουστικά κύματα (shock waves)

Τεχνικές Αποκατάστασης
- McKenzie
- Bobath

- PNF


(αίθουσα laser: διαθέτουμε τρεις συσκευές laser διαφορετικής κατηγορίας και έντασης
προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε μεγάλη γκάμα παθήσεων)